• Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter
  • whatsapp (6)

Şəxsiyyət pozuntusu

Updated: Mar 4, 2019


Şəxsiyyət pozuntusu klinik psixologiya və psixiatriyada sahələrində tanınan psixi pozuntulardandır. Keçmiş adı ilə həm də «xarakterin psixopatiyası» kimi təqdim edə bilərik. Psixoloji şəxsiyyət tipi, müəyyən qrup davranış xüsusiyyətlərini əks etdirərək, psixi normadan yayınma ilə müşüayiət olunur. Misal üçün, bir çox insanlarda empatiya hissi zəifdirsə, bəlli bir şəxsiyyət pozuntusuna (antisosial şəxsiyyət pozuntusu) məruz qalan olunan insanlarda empatiya hissi demək olar yox dərəcədədir ki, bu da psixoloji normadan yayınma hesab olunur. Elmdə şəxsiyyət pozuntusunun 10-dan çox növü qəbul olunub. Bunlar aşağıdakılardır:


— Paranoid şəxsiyyət pozuntusu

— Şizoid şəxsiyyət pozuntusu

— Dissosial (antisosial) şəxsiyyət pozuntusu

— Emosional həssas şəxsiyyət pozuntusu

— İsteroid (Demonstrativ) şəxsiyyət pozuntusu

— Obsessiv-kompulsiv (Anankastik) şəxsiyyət pozuntusu

— Çəkingən şəxsiyyət pozuntusu

— Bağımlı şəxsiyyət pozuntusu

— Narsistik şəxsiyyət pozuntusu

— Passiv-aqressiv şəxsiyyət pozuntusu

Sosial şəbəkələrdə izləyin:

Tel.: (+370) 608 99 294

         (+994) 55 919 37 32

E.:   ms.malahathajiyeva@gmail.com

Vilnius, Lithuania

Contact:

Follow us:

  • facebook (2)
  • linkedin (2)
  • instagram (2)
  • whatsapp (2)