• Məlahət Hacıyeva

Təşkilat nədir?

Təşkilat sözü müxtəlif mənbələrdə fərqli ifadə olunur. Məsələn, Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti bunu İctimai birləşmə və ya dövlət idarəsi kimi açıqlayır. Bir başqa daha aydın formada açıqlama verməyə çalışsaq, belə bir nəticəyə gəlmiş olarıq: Təşkilat — bəlli məqsədi olan təşkil olunmuş insan qrupudur.


Təşkilat deyərkən hansı qurumlar nəzərdə tutulur?

Korporasiya

Hökümət

Qeyri-hökümət təşkilatları (QHT)

Siyasi təşkilatlar

Beynəlxalq təşkilatlar

Silahlı Qüvvələr

Xeyriyyə cəmiyyətləri

Qeyri-kommersiya şirkətləri

Tərəfdaşlıqlar

Kooperativlər

Təhsil institutları

Və s.

14 views0 comments

Recent Posts

See All