Təşkilat psixologiyası nədir?

Təşkilat psixoloqları psixologiyanın prinsiplərini insan resursları, satış, marketinq, idarəetmə məsələlərinə tədbiq edən mütəxəssislərdir. Onlar təşkilat üzvləri və ya işçi heyətin inkişaf təlimləri, şirkət və təşkilat siyasətinin planlanması, təşkilat performansının analizində önəmli rol alırlar.

 

Təşkilati psixoloqlar psixologiyanın elmi prinsip və nəzəriyyələrini təşkilatların fəaliyyət məhsuldarlığı və heyət performansının inkişafı üçün tədbiq edən mütəxəssislərdir. Onlar təşkilatlardakı mövcud mühit, insanlararası ünsiyyət və münasibətlər, təşkilatın iqtisadi vəziyyəti, qrup və individual davranışların, idarəetmə siyasəti, təşkilati strukturun onun fəaliyyət məhsuldarlığına və görülən işlərin nəticəsinə necə təsir etdiyini araşdırmaqla qalmayıb, unikal həll yolları təklif və tədbiq edirlər.

Həmçinin bax: Psixologiyanın tədbiqi sahəsi: Peşə və Təşkilat Psixologiyası

Təşkilat psixoloqları psixoloq-konsultant kimi fərdlərə təşkilatdaxili performansın artırılması, şəxsi motivasiya, daxili potensialın aşkar edilməsi, şəxsi keyfiyyət və bacarıqların inkişafı, karyera hədəflərinin bəlli edilməsi və bir çox digər məsələlərdə (bax: Psixoloji xidmətlərdən necə faydalanmaq olar?) kömək edirlər.

Sosial şəbəkələrdə izləyin

  • facebook
  • instagram
  • linkedin

Tel.: (+370) 608 99 294

       (+994) 55 919 37 32

E.:   malahat.hajiyeva@vdu.lt

Kaunas, Lithuania

Contact:

Follow us:

  • facebook (2)
  • linkedin (2)
  • instagram (2)
  • whatsapp (2)